Language:
Domů Začínáme s Laboklinem Ceníky pro chovatele Genetické choroby Délka / barva srsti Identita / Původ Určení pohlaví u ptáků Žádanky kontakt Spolupracující organizace
Cyklická neutropenie šedých kolií;

Plemeno

 

Kolie

 

Onemocnění

 

Cyklická neutropenie psů je onemocnění kmenových buněk, které postihuje šedé kolie. Štěňata jsou obvykle menší a slabší než jejich sourozenci z vrhu. Ve věku 8 až 12 týdnů se u nich rozvíjí klinické příznaky jako horečka, průjem, bolestivost kloubů, příp. další příznaky související s oční, respirační nebo kožní infekcí.

Onemocnění je způsobeno abnormalitami kmenových buněk v kostní dřeni, z níž se vyvíjí všechny krevní buňky. Výsledkem je cyklické kolísání počtu krevních buněk. Každých 10 až 12 dní se počet zejména neutrofilů dramaticky sníží a poté se opět vrátí k původní hodnotě. Můžeme pozorovat zvýšenou náchylnost k infekcím korespondující s prudkým poklesem neutrofilů v periferní krvi. Postižení psi trpí vážnými rekurentními bakteriálními infekcemi, hlavně respiračního a gastrointestinálního traktu.

Díky snížení počtu krevních elementů jsou tito psi taktéž náchylní ke krvácivým stavům. Cyklická neutropenie šedých kolií je vážné genetické onemocnění. Postižení psi se i při nejlepší péči zřídka dožívají více než 2 až 3 let. Tímto onemocněním trpí šedé kolie (ne merle). Nemocná štěňata mají stříbrně šedou srst, někdy se žlutým nádechem (díky kombinaci světle béžové a světle šedé barvy srsti).

 

Znaky dědičnosti

 

GCS je děděn jako autozomálně recesivní znak. Aby byli potomci postiženi, musí oba rodiče nést abnormální gen. Rozlišujeme potom tři genotypy:

- Zdraví jedinci (genotyp N/N, homozygoti bez mutované alely) nenesou mutovanou alelu a nerozvine se u nich GCS. Nemohou tedy přenést mutaci na potomky a mohou se pářit se všemi psy.

-Pes, který má pouze jednu alelu mutovanou a druhou bez mutace, se nazývá přenašeč (genotyp N/GCS, heterozygot). Přestože není postižen GCS, může přenést mutaci na své potomky, a proto by měl být připouštěn pouze se zdravými jedinci.

- Psi, u nichž se rozvine GCS, mají obě kopie genu mutované (genotyp GCS/GCS, homozygot s mutovanými alelami). Vždy budou přenášet mutaci na své potomky, a proto by se měli pářit pouze se zdravými jedinci.

 

DNA test

 

DNA testem můžeme přímo zjistit odpovědnou mutaci. Tato metoda je velmi přesná a může být použita u psů jakéhokoliv věku. Umožňuje rozlišit nejen psy postižené a zdravé, ale také identifikovat klinicky zdravé přenašeče.

Toto je nezbytná informace pro kontrolu onemocnění v rámci plemene, neboť přenašeči v populaci onemocněni šíří, ale běžnými laboratorními metodami nemohou být identifikováni. Abychom zaručili maximální spolehlivost testu, provádíme testování vzorku vždy dvakrát v nezávislých měřeních. Tento test dovoluje chovatelům zjistit frekvenci mutace genu u kolií, a tak předcházet narození štěňat postižených cyklickou neutropenií.

 

Vzorky

 

Plná krev s EDTA (1 ml)

 

Metoda

 

Sekvenování

 

Doba vyšetření

 

1 týden