Language:
Domů Začínáme s Laboklinem Ceníky pro chovatele Genetické choroby Délka / barva srsti Identita / Původ Určení pohlaví u ptáků Žádanky kontakt Spolupracující organizace
 

Toxikóza mědí (Copper toxicosis; CT)

Plemeno

Bedlington teriér

Onemocnění

Toxikóza mědí u Bedlington teriérů je dědičné onemocnění způsobující postižení jater v důsledku akumulace mědi a její toxicity. Donedávna byli postižení psi diagnostikováni pomocí biopsie jater a kvantitativním měřením množství mědi v játrech u psů starých jeden rok a více. Psi postiženi CT mají zachovalou absorpci mědi ve střevě a vychytávají měď z portálního oběhu do jater stejně jako zdraví psi. Metabolický defekt se nachází v místě exkrece mědi z hepatocytů do žlučových kapilár. Nevyloučená měď se hromadí a je uchovávána v lyzozomech hepatocytů. Bez terapie se u psů vyvíjí vážné poškození jater a hynou obvykle ve věku 3 až 7 let.

Znaky dědičnosti

Toxikóza mědí Bedlington teriérů je dědičné autozomálně recesivní onemocnění. Znamená to, že psi mohou být negativní (homozygoti – obě alely bez mutace), klinicky nemocní (homozygoti –obě alely mutované) nebo přenašeči (heterozygoti). Přenašeči mohou mutovanou alelu šířit v populaci. Klíčem ke kontrole onemocnění je spolehlivá informace o psech prostých mutace.

Genetický test využívající DNA markerů

Pro diagnostiku toxikózy mědí u Bedlington teriérů nabízíme test využívající DNA markerů. DNA markery jsou polymorfní se vzdálenou vazbou na geny způsobující CT, ale sami tuto nemoc nezpůsobují. Tento DNA test poskytuje přesnou informaci a může být použit v jakémkoliv věku. Umožňuje rozlišit nejen postižené a negativní jedince, ale také identifikovat klinický zdravé přenašeče mutované alely. To je nezbytná informace umožňující kontrolu onemocnění u daného plemene, neboť přenašeči mohou onemocnění v populaci šířit, ale jejich identifikace běžnými laboratorními metodami není možná. Pokud se u mimořádně cenných psů objeví, že jsou nosiči mutované alely, mohou být připuštění s jedinci prostými mutace a jejich zdraví homozygotní potomci využiti pro další plemenitbu.

Metoda

Analýza délky restrikčních fragmentů

Vzorky

Plná krev s EDTA 1 ml, bukální stěr

Doba trvání testu

1 týden