Language:
Domů Začínáme s Laboklinem Ceníky pro chovatele Genetické choroby Délka / barva srsti Identita / Původ Určení pohlaví u ptáků Žádanky kontakt Spolupracující organizace
Genetický test pro BLAD – porucha adheze leukocytů u skotu

 

Porucha adheze leukocytů u skotu je letální autosomálně recesivní onemocnění holštýnského skotu. Postižená telata trpí často infekcemi, které buď nereagují na konvenční terapii nebo se chronicky opakují. Telata obvykle umírají před dosažením pohlavní dospělosti.

Způsob dědičnosti onemocnění

BLAD je dědičné autosomálně recesivní onemocnění. To znamená, že skot může být geneticky zdravý (homozygotně normální), postižený, nebo může být nosič (heterozygotní jedinci). Nosiči mohou šířit postižený gen v populaci. Proto spolehlivá informace o zdravých jedincích je klíčová v kontrole tohoto onemocnění.

Testy založené na mutaci genu a jeho výhody

Byl identifikován genetický defekt vedoucí k tomuto onemocnění. Testování DNA může přímo ukázat odpovědné mutace. Tato metoda poskytuje velmi vysokou přesnost testu a může být provedena v každém věku. Nabízí možnost rozlišovat nejen mezi postiženými a zdravými jedinci, ale také identifikaci klinicky zdravých přenašečů onemocnění. Pro kontrolu v chovu je toto zásadní informace, neboť přenašeči jsou schopni rozšířit chorobu v celé populaci, ale nebyli dosud běžnými laboratorními testy zjišťováni.

Požadavky

Test se provádí z plné krve odebrané na EDTA (1 ml). Výsledky jsou známy asi týden od obdržení vzorku naší laboratoří.