Language:
Domů Začínáme s Laboklinem Ceníky pro chovatele Genetické choroby Délka / barva srsti Identita / Původ Určení pohlaví u ptáků Žádanky kontakt Spolupracující organizace
 

Genetické testování pro narkolepsii u dobrmanů

Onemocnění

Narkolepsie závažná porucha spánku postihující lidi i zvířata. Onemocnění je charakterizováno denní spavostí, kataplexií rychlými přechody bdělosti do stadia REM spánku. Mutace genu, který kóduje receptor pro hypocretin (orexin)-receptor 2, byla identifikována jako příčina narkolepsie u psů.

Dědičnost

Narkolepsie u psů je autozomálně recesivní onemocnění. Jedinec tedy může být zdravý (dominantní homozygot), nemocný nebo přenašeč (heterozygot). Přenašeči mohou gen zodpovědný za onemocnění šířit dále v populaci. Určení tohoto genu u svých nositelů je klíčem ke kontrole přenosu tohoto onemocnění.

Genetický test založený na detekci mutací a jeho výhody

Genetická mutace zodpovědná za vznik maligní hypertermie byla již rozpoznána. DNA testováním můžeme zodpovědnou mutaci odhalit přímo. Tato metoda testování má vysokou spolehlivost a může být provedena v jakémkoli věku zvířete. To umožňuje rozpoznat nejen zdravé a nemocné jedince, ale i odhalit přenašeče bez klinických příznaků. Zjištění genetické informace i o přenašečích je nezbytné ke kontrole přenosu postiženého genu v populaci daného plemene, ačkoliv se nejedná o zcela rutinní laboratorní test.

Požadavky

Test se provádí z 0,5ml EDTA plné krve a provádí se v laboratořích Laboklin několikrát týdně. Výsledky jsou známy do jednoho týdne od dodání vzorku do naší laboratoře.